Kjære gjest. 

Vennligst merk at dere disponerer bordet
i 3 timer.

Ved selskap på 5 personer eller flere tilbyr vi en meny med 9 eller 5 serveringer.

for reservasjon samme dag venligst ring 

479 78 087.